Slovníček vodáckých pojmů

 • ahoj - vodácký pozdrav, hojně používaný
 • bagáž, bágle - vodácké vybavení na vodu i na břeh, zabalené do vodotěsných vaků nebo plastových soudků či konví (také banda, barel apod.)
 • blembák - přilba, helma, ochrana hlavy na vodě
 • bort - bok kanoe, za který se nechytáme, protože nás to před zvrhnutím nezachrání
 • buben -moderní tvar jezu tvořený zvedacím bubnem pro regulaci výšky hladiny, tvarem se podobá bubnu, někdy pohyblivé, většinou nebezpečné jezy
 • cvaknout se - převrhnout se, udělat se, chytit plaváčka či krysu, ulovit čochtana - slangových výrazů pro převržení s lodí je nepočítané
 • čochtan - obdoba cvaknutí, také však vodácký patron, čekající všude, kde je trochu naděje na cvak­nutí, bydlí ve Zlaté stoce a narodil se v hlavě Jana Wericha
 • deblovka - kanoe pro dva, nejpoužívanější plavidlo na našich řekách
 • eskymák - eskymácký obrat, většinou na kajaku dělaný, znamená návrat z polohy hlavou pod vodou do polohy s hlavou nad vodou, aniž opustíme loď - jedna z velmi dobrých vodáckých dovedností
 • háček - ozdoba přídě a pohonná jednotka, ten vepředu na deblovce, většinou viník všeho špatného na lodi, je přísně podřízen zadákovi
 • házečka - záchranný prostředek k vytahování plo­voucích
 • indiánka - starší typ otevřené kanoe vyztužené dřevěnými žebry
 • jazyk - místo největší rychlosti proudu v peřeji, pře­vážně hladké hladiny, zřejmé místo pro projetí pe­řeje
 • jez - příčná umělá stavba v řečišti, mnoha tvarů, zdroj nebezpečí (též splav, stupeň...)
 • kajak - loď původem ze severu, dnes převážně ovládaná jedním jezdcem, ale ani dva nejsou výjim­kou; hlavní rozdíl oproti kanoi je v sezení a pádle. Pádlo má list na každé straně žerdi
 • kanoe - loď pro jednoho, dva i více jezdců, u nás převážně pro dva; vyšší sezení oproti kajaku a pád­lo s jedním listem a hlavičkou na druhé straně žerdi
 • karfiol - druh vyvřelé masy vody, ne nepodobné uvedené zelenině. Bývá na velkých řekách a je ne­bezpečný pro stabilitu lodi. (Také vývar, květák...)
 • kaskáda - peřej s výraznými spádovými stupni na rozdíl od kataraktu, kde je spád souvislý a schodo­vitý charakter není výrazný
 • kohout - vrcholek velké vlny, která se balí zpět a za­lévá loď, též zabalák
 • kolečka - pomocník pro přenášení kanoe s bagáží přes jez či přehradu (též kolejda, je možné je použít i pro kajak)
 • koňadra - koníčkovací šňůra, provaz upevněný na špici i zádi lodě, určený k uvazování, spouštění z je­zu, přetahování a zvláště k zamotávání se do něj
 • kontra - jeden z výrazů pro zpětný záběr
 • kormidelník - výraz pro pána alespoň dvoumístné lodě, také kotrč, kotrčník, zadák aj.
 • koruna (jezu) - horní hrana jezu, přes kterou přepadá voda (není-li sucho)
 • koza - stěna šlajsny nebo vlnolam na jezu
 • kýl - část dna lodi, která je páteří lodi. Dnes bývá nahrazován jinak, býval vnější a vnitřní, ovlivňuje řiditelnost lodi
 • límec - také kokpit, část lodě na palubě u zavře­ných lodí, kam se uchycuje krycí zástěra, tj. špricka
 • list (pádla) - část pádla, kterou zabíráme ve vodě a tím loď poháníme či řídíme
 • loď - plavidlem nejčastěji bývá kanoe, kajak nebo raft
 • loďák - lodní pytel, vodotěsný vak různé velikosti na uschování věcí v suchu
 • loupák - špatně viditelný kámen v plavební dráze, na který méně zkušená loď hravé najede
 • meandr - ostrý zákrut řeky
 • měchuřina - veskrze nafukovací plavidlo
 • navigace - nikoliv plavební řád, ale kamenné zdi uzavírající koryto řeky ve městech, kde se špatné přistává a vylézá
 • olej - nebo taky volej, dlouhý úsek netekoucí klidné vody, opak pe­řejí
 • pádlo - slouží k pohonu na lodi na řece, kdo řekne veslo není vodák ale blbec 
 • peřeje - tvarem koryta a překážkami dané útvary v řece, které jsou radostí pro vodáka; protože voda teče, mohou být nebezpečné
 • plovačka - plovací vesta, nikoliv záchranná, pomá­há při plavání ve ztížených podmínkách
 • porcelán - třetí v deblovce, povětšinou nepádlující
 • práh - stupeň v řečišti, většinou skalní, schod různé výšky
 • pramice - pevná loď pro 3-7 osob, dnes hojně na­hrazována raftem
 • propust - vorová, štěrková, jalová - někdy místo pro projetí jezu, také šlajsna...
 • proudnice - spojnice nejvyšších rychlostí proudu v říčním korytě, většinou táhne pod břeh
 • protiproud - překážkou způsobený zpětný pohyb vody proti přirozenému říčnímu směru toku, bývá pod jezem, za balvanem i jinde
 • průtok - množství vody v korytě za jednotku času
 • retardérka - typ šlajsny, v níž je spád vody brzděn traverzami
 • sifon - místo pod hrází jezu, kde voda proteče, ale vodák nikoli, ideální místo k utopení
 • singlování - plavba bez háčka
 • singlovka - jednomístná kánoe
 • šprajc - příčná výztuha v lodi, převážné v debl ka­noích, k ní je možné přivazovat bagáž
 • špricka, šprajda - gumová sukénka nebo zástěra uzavírající otvor do kryté lodi, pomocí které vo­dák brání vodě, aby vnikala do lodi
 • úchop - madlo na přídi a zádi lodi
 • válec - místo, kde se voda vrací proti proudu toku. Tvarů a druhů je mnoho, některé jsou životu ne­bezpečné. Raději se jim vyhýbáme
 • vodák - je člověk plavící se po řece z bodu A do bodu B, převážně v lodi, občas v řece
 • vodák bez lodi - pokud plave v řece, je to taky vodák
 • vracák - jednoduše protiproud
 • vývar - válec za překážkou, voda odtéká jen spo­dem - nebezpečné místo
 • zadák - kapitán lodi a motor lodi, řídí loď a hlavně háčka

Žádné komentáře:

Okomentovat