Ohře

řeka Ohře
řeka Ohře

Základní informace o Ohři

  • Délka toku: 316 km
  • Plocha povodí: 5614 km²
  • Průměrný průtok: 37,94 m³/s
  • Pramen: řeka Ohře pramení pohoří Fichtelgebirge
  • Ústí: řeka Ohře ústí do Labe

Řeka Ohře je nejvýraznější vodní tepnou specifické krajiny severozápadních Čech. Pramení ve Smrčinách v Německu ve výši 752 m n. m. a na naše území vstupuje jíž jako sjízdná říčka u osady Pomezná, kde po několika kilometrech napájí vodní nádrž Skalka. V další části toku Ohře protéká Chebem, Karlovými Vary, Kadaní, Žatcem a u Litoměřic se vlévá do Labe na ř. km 44,5.

Po celé délce si řeka zachovává převážně severovýchodní směr, přičemž odvodňuje Krušné hory a z části severní oblasti Slavkovského lesa i Doupovských hor. Plocha celého povodí činí 5614 km2 a celková délka toku od hranic po soutok s Labem činí 256,7 km.

Na horním toku řeka meandruje otevřenou krajinou, šíře koryta se převážně pohybuje od 10 do 15 m. Pod Kynšperkem řeka zrychluje, zařezává se do malebného údolí Svatošských skal, a poté vtéká mírným proudem do Karlovarské kotliny.

Ve středním toku od Karlových Varů řeka obtéká přes četné peřeje masív Doupovských hor. Šířka řečiště se pohybuje od 20 do 30 m. Před Kadaní končí proud ve vzduté hladině Kadaňského stupně, po pár kilometrech následuje Nechranická přehrada.

Pod přehradní hrází je tok klidný, Ohře vtéká do otevřené krajiny lemované vrchy Českého středohoří. Řeka proudí širokými oblouky a u Litoměřic se zleva vlévá do Labe.

V následujícím textu i mapové části průvodce je popsán vodácky nejpřitažlivější a nejvyužívanější úsek horní a střední Ohře.

Žádné komentáře:

Okomentovat