Jizera

řeka Jizera
řeka Jizera

Základní informace o Jizeře

  • Délka toku: 164,6 km
  • Plocha povodí: 2 193 km²
  • Průměrný průtok: 24,3 m³/s
  • Pramen: hora Smrk, Jizerské hory
  • Ústí: řeka Jizera ústí do Labe


Jizera (německy Iser, polsky Izera) je řeka v České republice s pramenem v Polsku. Je to pravostranný přítok Labe. Délka toku je 164,6 km. Plocha povodí je 2193 km². Podle této řeky byly pojmenovány Jizerské hory, slovo samotné má starobylý, snad keltský původ. Základem slova je kořen *is-, sufigovaný pomocí -(i)r-, srovnej příbuzné staroindické isirás (prudký, rychlý, čerstvý, silný). Název je uváděn jako Gizera již roku 1297.


Pramení pod Smrkem v Jizerských horách, poté protéká Velkou jizerskou loukou (Národní přírodní rezervace Rašeliniště Jizery), tvoří v délce asi 15 km českopolskou hranici. Dříve tvořil tuto hranici celý její horní tok, po ustavičných a velice úporných hraničních sporech v letech 1537–1845 o to, který ze dvou pramenů na Smrku je ten pravý, je dnes státní hranice vedena průsekem mezi nimi a za hlavní pramen je považován ten na polské straně. 

Dále protéká po hranici Krkonošského národního parku, Podkrkonoším a následně přetíná Ještědsko-kozákovský hřbet. Po celou tuto dobu má řeka bystřinný charakter, až k Turnovu se tak střídají úseky s výrazným spádem a kamenitým řečištěm s klidnějšími úseky. Menší, levé rameno v Turnově se nazývá Malá Jizera. Od Turnova Jizera protéká otevřenou krajinou, kde má spíše mírný spád. Řeka se vlévá po 164 km do Labe v Lázních Toušeň mezi Brandýsem nad Labem a Čelákovicemi.

1 komentář:

  1. The amount of casino 다 파벳 우회 주소 winnings decided by} the number of bets positioned per hour of play. Some video games permit you to management your bets and a few play sooner. The major two issues to find out about casinos are to gamble with a smaller casino house edge and to learn the principles and techniques of casino video games. The providers that create quality video games for the casinos have an excellent popularity.

    OdpovědětVymazat