Vltava

řeka Vltava
řeka Vltava

Základní informace o Vltavě

  • Délka toku: 430 km
  • Plocha povodí: 28 090 km²
  • Průměrný průtok: 151,0 m³/s ve Vraňanech
  • Pramen: řeka Vltava pramení pod Černou horou na Šumavě
  • Ústí: řeka Vltava ústí do Labe

Vltava tvoři svojí velkou rozlohou povodí (28 tis. km2). délkou toku (430,2 km) a množstvím odváděné vody páteř celého vodního systému Čech.

Základní pramennou soustavou řeky jsou toky Teplé Vltavy, Vltavského potoka (Malé Vltavy), Řasnice (Travné Vltavy) a Studené Vltavy. Celkem zaujímají v horské části Šumavy svodnou rozlohu 551 km².

Hlavní pramen Teplé Vltavy vyvěrá pod názvem Černý potok na východním svahu Černé hory, 4,5 km jihozápadně od obce Kvilda ve výšce 1172 m n. m. V této části toku řeka sleduje jihovýchodním směrem státní hranici a má charakter kamenité bystřiny s peřejemi a prudkými zákruty. V prostoru Mrtvého luhu, 5,5 km jižné od Volar přibírá Studenou Vltavu a odtud již pod názvem Vltava pokračuje dále tzv. „Vltavickou brázdou" Šumavy až k Želnavě, kde napájí přehradní nádrž Lipno.

Ještě před vybudováním přehrady Vltava vstupovala pod obcí Lipno do krásné romantické soutěsky s divokými peřejemi a obtížně sjízdnou partií, zvanou Čertovy proudy, kde překonávala velký spád balvanitým korytem na dně hlubokého kaňonu. Nyní touto částí říčního koryta protéká po většinu roku minimální množství vody. Odtok z přehrady do vyrovnávací nádrže Lipno II zajišťuje spojovací tunel pod horou Luč.

Pod Vyšším Brodem se vodní tok zařezává do Českokrumlovské vrchoviny šumavského podhůří, prudce mění svůj směr a zalesněným údolím přes četné lehké peřeje pokračuje k severu.

Zaříznuté údolí členité krajiny Vltava opouští až u Boršova, kde vtéká do rovinaté Českobudějovické pánve a dostává se do oblasti, kde již řeku vzdouvá řetěz vodních děl Vltavské kaskády. Úsek od Borových Lad až ke vzdutí je také popsán v tomto průvodci.

Žádné komentáře:

Okomentovat