Otava

řeka Otava
řeka Otava

Základní informace o Otavě

  • Délka toku: 111,7 km
  • Plocha povodí: 3840,0 km²
  • Průměrný průtok: 26,0 m³/s
  • Pramen: řeka Otava vzniká soutokem Vydry a Křemelné
  • Ústí: řeka Otava ústí do Vltavy

Otava vzniká soutokem horských řek Vydry a Křemelné u Čeňkovy Pily na Šumavě, kdy za hlavní pramenný tok se považuje Vydra s vlastním povodím o rozloze 147 km2. Zpočátku od soutoku k Sušici řeka teče severním směrem, poté se ohýbá k severovýchodu, před Horažďovicemi se velkým obloukem stáčí k jihovýchodu, při ústí Blaníce pod Pískem se obrací znovu na sever a několik kilometrů před soutokem s Vltavou mění směr opět na severovýchod. Do Vltavy, či spíše do přehrady Orlík ústí u Zvíkova na ř. km 169,1. Plocha povodí měří asi 3800 km2, délka řeky je necelých 113 km a za vyšších stavů vody je celá splavná.

V horním úseku protéká Otava úzkým zalesněným údolím, kde v balvanitém korytě vytváří dravé peřeje s vodními válci a nepravidelnými vlnami. Jen místy jsou peřejnaté úseky vystřídány táhlými a rychlými proudy. Pravý břeh sleduje silnice, jejíž navigační zeď místy zasahuje do řečiště. Od Rejštejna se spád řeky postupně zmírňuje, peřeje jsou méně náročné a sevřené údolí se místy rozšiřuje. Kamenitým korytem uprostřed lesů řeka pokračuje až k Sušici.

Pod Strakonicemi, kde Otava přibírá zprava první větší přítok Volyňku, tok opouští Šumavské podhůří a vtéká do severozápadního cípu Českobudějovické pánve. Mírný tok, který stále zpomalují časté jezy, u Sudoměře pouze krátce zpestří těžší ale krátká peřej.

Za Pískem nakonec proud řeky končí na vzdutí posledního jezu, pod kterým se setkává se vzdutou hladinou Orlické přehrady. Hluboké údolí s rychle proudící peřejnatou řekou se po vybudování přehradní nádrže na Vltavě změnilo v chobotnatý záliv s četnými zákruty a příčnými stržemi, který se u Zvíkova spojuje s Vltavským kaňonem.

Žádné komentáře:

Okomentovat