Berounka

řeka Berounka
řeka Berounka

Základní informace o Berounce

  • Délka toku: 139,1 km
  • Plocha povodí: 8 861 km²
  • Průměrný průtok: u ústí 36 m³/s
  • Pramen: Berounka vzniká soutokem Mže a Radbuzy
  • Ústí: řeka Berounka ústí do Vltavy

Řeka Berounka, vodáky a trampy někdy přezdívaná Stará řeka. je největším vltavským přítokem. Vzniká na severním okraji Plzně soutokem čtyř řek odvodňujících Plzeňskou kotlinu - Mže. Radbuzy, Úhlavy a Úslavy. Za bod. od něhož již nese řeka jméno Berounka, je většinou označován soutok Mže a Radbuzy.

Povodí Berounky se rozkládá na 8 860 km2 a délka řeky od soutoku Mže s Radbuzou k ústí činí 138.8 km. Berounka teče zprvu velkými oblouky převážné na severovýchod, od Roztok u Křivoklátu se stáčí k jihovýchodu, od Řevnic mění svůj směr opět k severovýchodu a u Modřan se na ř. km 63.4 vlévá zleva do Vltavy.

V horním úseku až ke Křivoklátu řeka plyne mírným proudem romantickým mělkým a hluboce zaříznutým, místy zalesněným údolím, oddělujícím brdský masív od rakovnické plošiny. Okolí Berounky je v této oblasti poměrné řídce osídlené a existenci malebných vesniček, které leží vysoko nad stráněmi, můžeme pouze tušit. Dlouhé .voleje" jen místy zpestřují krátké peřejky.

Ve středním úseku již od Bránova divoká romantika konči. Od Roztok se údolí více otevírá, pod Berounem je pak tok opět krátce sevřen, tentokrát nádhernými vápencovými stěnami Českého krasu.
V dolním úseku Berounky pod Zadní Třebani se v širokém údolí střídá lesní porost se zemědělsky obdělávanými pozemky a souvislou zástavbou převážné rekreačních objektů.

Po celé délce toku je Berounka klidnou, pomalou řekou s dlouhými nezáživnými úseky bez proudu před častými jezy. Neklade velké nároky na vodáckou vyspělost, a tím je vhodná pro vodáky začátečníky, kteří si na ni mohou odbýt svůj vodácký křest.

Žádné komentáře:

Okomentovat