Vodáctví a voní turistika v ČR

Vodáctví je jedna z forem turistiky, která jako prostředek k přesunu z jednoho místa na jiné využívá různé druhy plavidel. Z toho vyplývá, že je nejvíc rozšířena na říčních tocích.

 

Vodáci jsou lidé, kteří provozují vodní turistiku, tedy splouvání řek a potoků pro zábavu. Používají k tomu kánoe, kajaky, pramice, rafty, vory či další plavidla. Vodáci mají obvykle řadu rituálů, zvyků, zásad, rčení a mýtů. V Česku je vodáctví populární. Nejčastěji se jezdí na kánoích ve dvojicích. Posádka se dělí na zadáka (osoba sedící vzadu) a háčka.

 

Existuje poměrně rozsáhlá „vodácká literatura“, která zahrnuje různé příběhy vodáků a popisy jejich plaveb a putování. Z české literatury je to především kniha Proč bychom se netopili od Zdeňka Šmída.

 

V Čechách je vodní turistika pravidelně provozována na několika větších řekách:

 • Berounka
 • Jizera
 • Labe
 • Lužnice
 • Morava
 • Ohře
 • Otava
 • Sázava
 • Vltava

 

Dalšími vodácky navštěvovanými toky jsou menší říčky, které mají dostatečnou vodu pro splutí pouze za zvýšených vodních stavů například po deštích nebo při jarním tání sněhu nebo při vypouštění rybníků a přehrad z důvodu pořádání organizované vodácké akce:

 

 • Divoká Orlice
 • Moravice
 • Tichá Orlice
 • Vlašimská Blanice
 • Vodňanská Blanice

 

Užijte si báječné vodácké zájezdy s cestovní kanceláří Kudrna.cz!

Ubytování Brno
Hotel Santander v Brně - jistota příjemného ubytování.

Kurz pro budoucí instruktory vodní turistiky