České řeky a možnosti cestování

Na mnoha českých řekách a říčkách je možné cestovat na lodích, na méně splavných v menších lodích či člunech – např. kajaku, pramici, voru, nafukovacím člunu apod. Na tomto webu se dozvíte indormace o českých řekách, které budete – chceteli na nich cestovat – zajisté potřebovat. Uvedeme si ty největší a nejhlavnější vodní cesty.

úmoří české republiky

Územím České republiky prochází hlavní evropské rozvodí oddělující povodí Severního, Baltského a Černého moře.  Rozvodnicí těchto tří moří je Králický Sněžník. Rozvodí Severního, Baltského a Černého moře dělí území České republiky na tři hlavní povodí – povodí Labe, Odry a Moravy.

povodí české republiky

Většina našich významných toků odvádí vodu na území sousedních států, čímž jsme závislí na atmosférických srážkách. Toky většinou u nás pramenní a tečou až k hraničnímu profilu po území České republiky. Zajímavostí je vrchol Králického Sněžníku, kde na našem území se stýkají rozvodnice všech tří úmoří. Podle velikosti průtoků patří V Evropě naše řeky ke středním a menším tokům, vodní stavy našich řek jsou v průběhu roku značně rozkolísané s extrémy v jarních měsících z důvodů tání sněhu a deštivému počasí. Minimum průtoku se dá vysledovat na konci léta až do začátku zimy. Mnohé toky jsou ovlivněné srážkovými a odtokovými poměry v krajině (srážkové stíny hor, přívalové deště, krasová území) natolik, že na jednom místě je spalující sucho a jinde zase záplava. V ČR naleznete spoustu minerálních pramenů, jako pozůstatku po dávných geologických procesech a jejich využití v lázeňské léčbě má širokou a bohatou tradici. Vše ovlivňuje velmi podstatně svou činností člověk.